Urządzenie z podwójnym systemem bezpieczeństwa biologicznego do szybkiego testu antygenu SARS-CoV-2

Krótki opis:

REF 500210 Specyfikacja 20 testów/pudełko
Zasada wykrywania Test immunochromatograficzny Okazy Wymaz z nosa / jamy ustnej i gardła
Przeznaczenie Jest to szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu białka nukleokapsydu wirusa SARS-CoV-2 w ludzkim wymazie z nosa/gardła pobranego od osób podejrzanych o COVID-19 przez lekarza w ciągu pierwszych pięciu dni od wystąpienia objawów.Test jest stosowany jako pomoc w diagnostyce COVID-19.


Szczegóły produktu

Tagi produktów

PRZEZNACZENIE
Silny Krok®Test prokalcytoniny jest szybką immunochromatografiątest do półilościowego wykrywania prokalcytoniny w ludzkiej surowicy lubosocze.Służy do diagnozowania i kontrolowania leczenia ciężkich,infekcja bakteryjna i sepsa.

WPROWADZANIE
Prokalcytonina (PCT) to małe białko zawierające 116 reszt aminokwasowycho masie cząsteczkowej około 13 kDa, którą po raz pierwszy opisanoprzez Moullec et al.w 1984 roku.PCT jest normalnie produkowany w komórkach C tarczycy.W 1993 rokupodwyższony poziom PCT u pacjentów z infekcją systemową pochodzenia bakteryjnegozostał zgłoszony, a PCT jest obecnie uważany za główny marker zaburzeńtowarzyszy ogólnoustrojowy stan zapalny i posocznica.Wartość diagnostycznaPCT jest ważne ze względu na ścisłą korelację między stężeniem PCT anasilenie stanu zapalnego.Wykazano, że „zapalne” PCT nie jestprodukowane w ogniwach C.Przypuszczalnie źródłem są komórki pochodzenia neuroendokrynnegoPCT podczas zapalenia.

ZASADA
Silny Krok®Szybki test na prokalcytoninę wykrywa prokalcytoninę za pomocą wzrokuinterpretacja rozwoju barwy na pasku wewnętrznym.prokalcytoninaprzeciwciało monoklonalne jest unieruchomione w obszarze testowym błony.W trakcietest, próbka reaguje z przeciwciałami monoklonalnymi przeciwko prokalcytoninieskoniugowane z kolorowymi cząsteczkami i wstępnie nałożone na podkładkę z koniugatem w teście.Mieszanina następnie migruje przez membranę przez działanie kapilarne ioddziałuje z odczynnikami na membranie.Jeśli jest wystarczająca ilość prokalcytoniny wpróbki, kolorowe pasmo utworzy się w obszarze testowym membrany.Theobecność tego kolorowego paska wskazuje na wynik pozytywny, natomiast jego brakwskazuje wynik negatywny.Pojawienie się kolorowego paska przy sterowaniuregion służy jako kontrola proceduralna, wskazując, że odpowiednia objętośćpróbka została dodana i nastąpiło przesiąkanie błony.Wyraźne zabarwienie w obszarze linii testowej (T) wskazuje na wynik pozytywnynatomiast ilość prokalcytoniny można oszacować półilościowo za pomocąporównanie natężenia linii testowej z natężeniami linii odniesienia nakarta interpretacyjna.Brak kolorowej linii w obszarze linii testowej (T)sugeruje wynik negatywny.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Ten zestaw jest przeznaczony wyłącznie do diagnostyki IN VITRO.
■ Przeczytaj uważnie instrukcję przed wykonaniem testu.
■ Ten produkt nie zawiera żadnych materiałów pochodzenia ludzkiego.
■ Nie używać zawartości zestawu po upływie daty ważności.
■ Traktuj wszystkie próbki jako potencjalnie zakaźne.
■ Postępuj zgodnie ze standardową procedurą laboratoryjną i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa biologicznego podczas obchodzenia się iusuwanie potencjalnie zakaźnego materiału.Gdy procedura oznaczenia jestkompletne, wyrzuć próbki po autoklawowaniu ich w temperaturze 121 ℃ przez co najmniej20 minut.Alternatywnie można je traktować 0,5% podchlorynem soduna godziny przed wyrzuceniem.
■ Nie pipetować odczynnika ustami, nie palić ani nie jeść podczas wykonywania testów.
■ Podczas całej procedury noś rękawiczki.

Dual Biosafety System Device for SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

  • Poprzedni:
  • Następny:

  • Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas