Test antygenu HSV 1/2

  • HSV 12 Antigen Test

    Test na antygen HSV 12

    WPROWADZENIE HSV jest wirusem otoczkowym zawierającym DNA, pod względem morfologicznym podobnym do innych przedstawicieli rodzaju Herpesviridae. Rozpoznawane są dwa odmienne antygenowo typy, oznaczone jako typ 1 i typ 2. HSV typu 1 i 2 są często zaangażowane w powierzchowne zakażenia jamy ustnej , skóry, oczu i narządów płciowych, zakażenia ośrodkowego układu nerwowego (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych) i ciężkiej uogólnionej infekcji u noworodka pacjenta z obniżoną odpornością, choć częściej ...